Wolters Kluwer KRS: Prezentacja

  • Znajdź nowych klientów i kontrahentów ze swojej branży
  • Dotrzyj do decydentów w firmach, które Cię interesują
  • Monitoruj swoją konkurencję w regionie lub branży
  • Minimalizuj ryzyko biznesowe związane z nowymi dostawcami

Aktualności

Nowy interfejs programu

Szanowni Państwo,

w związku z połączeniem wydawnictw Wolters Kluwer i LexisNexis Polska, ich zasobów i dorobku, wszystkim użytkownikom serwisów prawniczych już wkrótce udostępnimy dotychczasowe produkty w nowym, funkcjonalnym interfejsie.

więcej

Połączenie Wolters Kluwer SA i LexisNexis Polska sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie spółki LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką Wolters Kluwer SA poprzez przeniesienie całego majątku LexisNexis Polska Sp. z o.o. na spółkę Wolters Kluwer SA.

więcej

Planowane zmiany w ustawie o KRS

12 września 2014 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie innych ustaw. Przedmiotem zmian jest w szczególności wzmocnienie funkcji kontrolnej sądu rejestrowego, jak również poszerzenie jego kompetencji w zakresie działania z urzędu przy aktualizacji wpisów. Projekt ustawy zakłada także eliminację nieefektywnych postępowań przymuszających oraz uregulowanie materii dotyczących majątku pozostałego po podmiotach nieprzerejestrowanych do KRS oraz wykreślonych z KRS.

więcej

Weszła w życie ustawa o ratyfikacji umowy o wymianie informacji podatkowych

Ustawa dotyczy umowy z rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Zawarcie takiej umowy stało się możliwe z chwilą, gdy zmieniło się podejście administracji Wysp do kwestii wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Ze względu na to, że Polska nie miała do tej pory odpowiedniej umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Wyspami Dziewiczymi, terytorium to znajduje się na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

więcej

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29 sierpnia br. Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Nowelizacja łagodzi rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości.

więcej

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

Sejm przyjął część senackich poprawek do nowelizacji Prawa zamówień publicznych, w tym jedną z najistotniejszych dotyczącą prawa do renegocjacji kontraktu w związku ze zmianą stawek podatku VAT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

więcej

  •  
    1 - 19
    z 112 informacji