LexisNexis KRS: Prezentacja

  • Znajdź nowych klientów i kontrahentów ze swojej branży
  • Dotrzyj do decydentów w firmach, które Cię interesują
  • Monitoruj swoją konkurencję w regionie lub branży
  • Minimalizuj ryzyko biznesowe związane z nowymi dostawcami

Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej

Od dnia 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. Odpis zupełny pozostał bez zmian.

więcej

MG przygotowało projekt nowelizacji ustawy o sse

Poszerza on katalog głównych zadań zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców, a także o prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.

więcej

Ukazała się nowelizacja upraszczająca rachunkowość najmniejszych firm

Podstawowym celem ustawy jest implementacja do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

więcej

Rusza Klub Prawników – zgłoś swój udział

Klub Prawników to cykliczne spotkania prawników wewnętrznych i zewnętrznych. Udział zagranicznych gości specjalnych, dyskusje, wymiana myśli i doświadczeń, networking. Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

więcej

Planowane przekształcenia, połączenia i podziały spółek (25.06.2014-22.07.2014)

Sprawdź planowane przekształcenia, połączenia i podziały spółek za okres 25.06.2014-22.07.2014

więcej

  •  
    1 - 18
    z 107 informacji